Thassos White Mosaics Collection

Thassos White Marble Mosaic Hexagon 2″

View More

Thassos White Marble Mosaic Lines

View More

Thassos White Mosaic Strips Lines

View More

Thassos White Marble Mosaic Chevron

View More

Thassos White Marble Mosaic 3/8″x 4″ Split-Faced Brick

View More

Thassos White Mosaic Tumbled 1.5″x1.5″

View More

Thassos White Marble Penny Rounds

View More

Thassos White Marble Mosaic Tetris

View More